کاکتوس ملو آبی C 3031

10,000 تومان

کاکتوس ملو آبی با نام علمی Melocactus azureus

گلدان سایز شش
ارسال به صورت ریشه شسته و بدون ماسه و گلدان
ارسال کاکتوس طبق کد موجود بر روی محصول، به این معنی که کاکتوس مورد نظر برای فروش همان کاکتوس موجود در تصویر است و کاکتوس دیگری نمیباشد.

ناموجود