کاکتوس مامیلاریا زلمانیانا C 3007

6,000 تومان

کاکتوس مامیلاریا زلمانیانا با نام علمی Mammillaria zeilmanniana به سن گل دهی رسیده، رنگ گل  صورتی رنگ
گلدان سایز شش
ارسال به صورت ریشه شسته و بدون ماسه و گلدان
ارسال کاکتوس طبق کد موجود بر روی محصول، به این معنی که کاکتوس مورد نظر برای فروش همان کاکتوس موجود در تصویر است و کاکتوس دیگری نمیباشد.

در انبار موجود نمی باشد