کاکتوس مامیلاریا زلمانیانا C 3006

6,000 تومان

کاکتوس مامیلاریا زلمانیانا با نام علمی Mammillaria zeilmanniana به سن گل دهی رسیده، با گل های صورتی رنگ
گلدان سایز شش
ارسال به صورت ریشه شسته و بدون ماسه و گلدان
ارسال کاکتوس طبق کد موجود بر روی محصول، به این معنی که کاکتوس مورد نظر برای فروش همان کاکتوس موجود در تصویر است و کاکتوس دیگری نمیباشد.

ناموجود