کاکتوس افوربیا اینرمیس C 3042

16,000 تومان

کاکتوس افوربیا اینرمیس با نام علمی Euphorbia inermis

گلدان سایز هشت
ارسال به صورت ریشه شسته و بدون ماسه و گلدان
ارسال کاکتوس طبق کد موجود بر روی محصول، به این معنی که کاکتوس مورد نظر برای فروش همان کاکتوس موجود در تصویر است و کاکتوس دیگری نمیباشد.

 

در انبار موجود نمی باشد