کاکتوس آستروفیتوم چهار پر ۳۸mm

5,000 تومان

کاکتوس دارای ریشه‌ی کامل و ریشه اصلی می‌باشد
اندازه گلدان سایز 6 و اندازه قطر گیاه 38mm می‌باشد.

نحوه‌ی ارسال گیاه به صورت ریشه شسته، یعنی بدون خاک و گلدان می‌باشد.

در انبار موجود نمی باشد