پک کاشت

69,000 تومان

پک کاشت شامل موارد زیر است :

یک بسته‌ خاک پیت‌ماس میکس‌کار 1000 گرمی،
یک بسته‌ قارچ کش کاربندازیم  20 گرمی،
یک بسته کود NPK 31138 مستر 50 گرمی،
یک بسته لیکاریز 500 گرمی .

ناموجود