ورمیکولیت

20,000 تومان

نوع دانه بندی: 1 تا 4 میلی متر
وزن 500 گرم معادل 1.5 لیتر

ناموجود