فرو کاکتوس ۵۰mm

26,000 تومان

کاکتوس دارای ریشه‌ی کامل و ریشه اصلی می‌باشد.
اندازه گلدان سایز 6 و اندازه قطر گیاه 50mm می‌باشد.

نحوه‌ی ارسال گیاه به صورت ریشه شسته، یعنی بدون خاک و گلدان می‌باشد.

موجود در انبار