فرو کاکتوس گلاسنس C 3014

6,000 تومان

فرو کاکتوس گلاسنس با نام علمی Ferocactus glaucescens
گلدان سایز شش
ارسال به صورت ریشه شسته و بدون ماسه و گلدان
ارسال کاکتوس طبق کد موجود بر روی محصول، به این معنی که کاکتوس مورد نظر برای فروش همان کاکتوس موجود در تصویر است و کاکتوس دیگری نمیباشد.

ناموجود