فروکاکتوس ۴۸mm

25,000 تومان

کاکتوس دارای ریشه‌ی کامل و ریشه اصلی می‌باشد
اندازه گلدان سایز 6 و اندازه قطر گیاه 48mm می‌باشد.

نحوه‌ی ارسال گیاه به صورت ریشه شسته، یعنی بدون خاک و گلدان می‌باشد.

موجود در انبار