ده عدد بذر ملو مینیاتوری

5,500 تومان

ملو کاکتوس بعد از تقریبا پنج سالگی سفالیوم در می آورند و گل و کپسول های حاوی بذر هم از سفالیوم در می آیند
ملو یکی از انواع کاکتوس هایی است که تک پایه میباشد و نیازی به گرده افشانی برای بذر گیری ندارد ولی در صورتی که گرده افشانی صورت گیرد بذرهای بیشتر و با کیفیت بهتری بدست می آید.

موجود در انبار