ده عدد بذر سرئوس فوربسی

3,500 تومان

بذر سرئوس فوربسی

خاک مناسب جهت کاشت پیت ماس

دما 20 الی 30 درجه

رطوبت بالای 70 درصد

احتمال پیچ شدن شصت درصد

 

در انبار موجود نمی باشد