ده عدد بذر تریکوسرئوس chilonsis

2,500 تومان

بذر تریکوسرئوس
Trichocereus chilonsis

خاک مناسب جهت کشت پیت ماس
دمای مناسب برای سبز شدن 20 الی 30 درجه
رطوبت 70 درصد

در انبار موجود نمی باشد