خاک بنفشه آفریقایی گراموفلور(گرامافلور)

تومان

حجم تقریبی بسته مناسب برای پنج عدد گلدان سایز ده
وزن بسته 450 الی 500 گرم

ناموجود