هر عدد بذر A. myrio Hekiran NISHIKI Japan – F1

3,000 تومان

بذرهای آستروفیتوم میکس ابلق F1 بوده و متعلق به گیاهان موجود در تصویر میباشد.

قابل توجه مشتریان عزیز

نکته 1: همانطور که اطلاع دارید این گونه بذر ها جزو بذرهای خاص بوده و همانند سایر بذرهای آستروفیتوم ساده و یا انواع نوتو و ملو کاکتوس و مامیلاریاها و… به راحتی و همه ی بذرها به صورت یکجا سبز نمیشوند و گاها پس از گذشت چند ماه با تاخیر جوانه میزنند.

نکته 2: معمولا تمام بذرها صد در صد ابلق نخواهند شد با وجود اینکه بذرها از گیاهان موجود هستند از بیست درصد تا هشتاد درصد احتمال ابلق شدن هست، و این در تمام موارد ابلق صدق میکند نه تنها در این مورد.

در انبار موجود نمی باشد