اچینو کاکتوس اینترمدیوس ۵۳mm

62,000 تومان

کاکتوس دارای ریشه‌ی کامل و ریشه اصلی می‌باشد.
اندازه گلدان سایز 8 و اندازه قطر گیاه 53mm می‌باشد.

نحوه‌ی ارسال گیاه به صورت ریشه شسته، یعنی بدون خاک و گلدان می‌باشد.

موجود در انبار