افوربیا جاپونیکا

افوربیا جاپونیکا که به نام افوربیا آناناسی نیز شناخته میشود بومی آفریقای جنوبی میباشد. این گیاه یکی از گونه های کوچک و کند رشد از جنس افوربیا است و مناسب برای رشد در گلدان می باشد.

افوربیا جاپونیکا یک هیبرید بین گونه های Euphorbia susannae و Euphorbia bupleurifolia است.

تصاویری از این دو نوع افوربیا در زیر آورده شده است.

افوربیا

Euphorbia bupleurifolia

افوربیا

Euphorbia bupleurifolia

افوربیا

Euphorbia susannae

افوربیا

Euphorbia susannae

 

افوربیا جاپونیکا دارای ریشه های بسیار ضخیم و قوی است که می تواند به درون سخت ترین سطوح مانند سنگ ها نفوذ کرده و بر روی آنها نیز بروید. این ریشه ها شلغمی شکل می باشند. همچنین هر گیاه می تواند دارای تعدادی شاخه یا ساقه ی آناناس مانند بوده که در قسمت تاج دارای تعدادی برگ است.
این گیاهان برگ هایی به اشکال مختلف مانند متناوب یا متقابل دارند. در بعضی از آنها نیز برگ ها به صورت خار تغییر یافته است. گل های آنها بر دو نوع نر و ماده واقع بر روی یک یا دو پایه است که به اشکال مختلف خوشه، پانیکول، سنبله یا گرزن مجتمع می باشد. بعضی از آنها نیز در آغاز گل هایی نر – ماده داشته اند. زیرا در گل های نر آنها اثری از مادگی و یا برعکس دیده می شود و این خود نشان می دهد که در گل های نر – ماده این گیاهان حالت عدم رشد یکی از اجزای اصلی مانند پرچم یا مادگی پیش آمده که موجب بوجود آمدن دو نوع گل نر و ماده در آنها شده است.

خاک مناسب:

اگرچه این گیاه بر روی انواع خاک ها و یا حتی سطوح سخت نیز می روید اما بهترین رشد را در گلدان هایی با خاک های حاوی مواد معدنی کافی و به خوبی آبیاری شده خواهد داشت.

آبیاری:

این گیاه، خشکی طولانی خاک را به ویژه در نواحی با آب و هوای بسیار گرم، نمی پسندد و به رطوبت و آبیاری کافی در طول تابستان نیاز دارد اما آبیاری در زمستان را نیز نمی پسندد. آبیاری بیش از حد به ویژه در فصول سرد سبب پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه خواهد شد.
از آنجایی که این گیاهان بومی نواحی گرمسیری هستند بنابراین، به آب و هوای گرم نیاز دارند و دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد را در زمستان تحمل نمی کنند. اما زمانی که ریشه ها در خواب باشند یا خشک شوند، می توانند دماهای کم را نیز تحمل کنند.

نور مناسب:

نیاز  به روشنایی قوی ولی نه تابش مستقیم نور آفتاب دارند، از این رو برای کاشت در پاسیوی منازل یا نگهداری گلدان در نقاط نورگیر و روشن منزل بسیار مناسب است.
گیاه کاکتوس آناناسی از نظر نیاز نوری به مکان های سایه – آفتاب نیاز دارد.

تکثیر:

ازدیاد این گیاهان عمدتاً از طریق جدا کردن شاخه های همراه با ریشه (تقسیم بوته) و یا ریشه دار کردن قلمه ها صورت می گیرد.
شیرابه ای از این گیاه خارج می شود مانند انواع افوربیاها سمی بوده و میتواند مسمومیت ایجاد کند.

برگهای افوربیا جاپونیکا در فصل خواب خزان میکنند و رنگ گیاه مات و کدر میشود مطابق شکل زیر:

 

افوربیا جاپونیکا

افوربیا جاپونیکا


سه × 2 =