خاک پیت ماس میکس کار

65,000 تومان

حجم بسته ۳ لیتر (معادل وزن تقریبی ١کیلوگرم  )

مناسب برای حدود 500 بذر

 

ناموجود