بذر فروکاکتوس تاونسندیانوس ده عدد

8,000 تومان

سبز شدن بذر فروکاکتوس تاونسندیانوس نسبت به سایر بذر کاکتوس ها سخت تر است و میزان جوانه زنی بالای هفتاد درصد می باشد.

 

در انبار موجود نمی باشد