بذر تریکوسرئوس چیلونسیس jn 1363 ده عدد

28,000 تومان

مشخصات فیلد و گردآورنده

Field number : JN 1363
Collector : Jan Novák
Species : Trichocereus chiloensis cactuspro.com
Locality : Chile : Valparaiso (Los Coimas, 737 m) * Geocode
Date : 2015

به دلیل عدم وجود عکس کاکتوس برای این فیلد، عکس عمومی تریکوسرئوس چیلونسیس برای محصول درج شده.

درصد جوانه زنی بالای هفتاد درصد
مدت زمان جوانه زنی سه تا چهار هفته
تست بذر هشت عدد جوانه زده از ده عدد بذر

موجود