قوانین و مقررات تک کاکتوس

1- مشتري از امكانات فروشگاه اينترنتي بايد طبق ضوابط و مقررات سایت تک کاکتوس استفاده نمايد.

۲- براي هر مشتري فقط يك درخواست عضويت ثبت خواهد شد و سيستم از ثبت درخواستهاي تكراري جلوگيري خواهد نمود.

۳- مسئوليت حفظ و مراقبت از شناسه كاربري و کلمه عبور منحصراً بر عهده مشتري خواهد بود و تک کاکتوس از اين جهت مسئوليتي نخواهد داشت.

۴- چنانچه مشتري بصورت غير مجاز قصد ورود به سيستم را داشته و يا بمدت ۶ ماه از سيستم استفاده نكند شناسه كاربري وي توسط تک کاکتوس غير فعال مي‌گردد .

۵- تک کاکتوس مي‌تواند كليه موضوعات مشكوك و اطلاعات مربوط به اشخاص مظنون به سوء استفاده از سيستم را به مقامات انتظامي ‌و قضائي اعلام دارد تا تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.

۶- چنانچه مشتري شرايط و مقررات سيستم و يا ساير قوانين تک کاکتوس را رعايت ننمايد تک کاکتوس مي‌تواند علاوه بر موارد قانوني ، هر زمان و بدون اطلاع قبلي شناسه كاربري مشتري را غير فعال نمايد .