آخرین مقالات سایت

با شروع فصل پاییز که روزها کوتاهتر و هوا خنکتر میشود باید گیاه را کم کم  برای خواب زمستانی آماده کرد. همچنان که در طبیعت
2
تکثیر آگاوها به چند روش صورت میگیرد، یکی از روش ها جدا کردن پاجوش های آگاو از گیاه مادری است. در بعضی از موارد نادر
0
هدف از تهیه این مقاله  آموزش برداشت بذر کاکتوس و ساکولنت میباشد که به صورت فیلم نیز مختصرا توضیح داده شده است. همچنان که اکثر
0
سفالوسرئوس سنیلیس با نام علمی Cephalophorus senilis به دلیل وجود پوششی از موهای سفید (که برای محافظت از کاکتوس است) به آن کاکتوس پیر مرد
0