جدیدترین بذر کاکتوس

222

جدیدترین بذر ساکولنت

سیب

جدیدترین محصولات

بیل

بذر گل

آخرین مقالات سایت

هدف از تهیه این مقاله  آموزش برداشت بذر کاکتوس و ساکولنت میباشد که به صورت فیلم نیز مختصرا توضیح داده شده است. همچنان که اکثر
0
سفالوسرئوس سنیلیس با نام علمی Cephalophorus senilis به دلیل وجود پوششی از موهای سفید (که برای محافظت از کاکتوس است) به آن کاکتوس پیر مرد
0
فیلم آموزشی نشاء کاکتوس گاها مشاهده میشود که پس از گذشت مدتی از جوانه زدن بذرهای کاکتوس بنا به هر دلیلی، محل قرار گرفتن جوانه
0
جمع آوری بذر کاکتوس احتمالا تا الان به این مشكل برخورد كردید كه كپسولهاى حاوى بذر كاكتوس باز شود و برداشت بذرها به دلیل ریختن
0