بذر نوتو ساب مامولوسوس ده عدد

2,400 تومان

Notocactus submammulosus
نگهداری از کاکتوس نوتوکاکتوس ساب مامولوسوس بسیار آسان است، زیستگاه اصلی این کاکتوس شمال شرق آرژانتین، جنوب برزیل و غرب اروگوئه است.
آبیاری نوتوکاکتوس ساب مامولوسوس در فصل رشد به صورت منظم میباشد و نیاز به نور و آفتاب کامل دارد ولی از آفتاب شدید و مستقیم باید به دور باشد.
زمستان فصل خواب گیاه است و آبیاری باید بسیار کم و محدود شود.
گلدهی در فصل تابستان است و شکوفه ها به صورت جوانه هایی کرک دار در قسمت بالایی کاکتوس ظاهر میشوند، گلها به رنگ زرد و پرچم به رنگ زرشکی پر رنگ میباشد.
برای بذر گیری لازم است گرده افشانی صورت گیرد چون تک پایه نمی باشد و به تنهایی بذر نمیدهد.
تکثیر از طریق کاشت بذر صورت میگیرد.

در انبار موجود نمی باشد