سنسیو روولیانوس با نام علم   Senecio Rowleyanus که در زبان عامیانه رشته مروارید، کاکتوس غوره ای و ساکولنت انگوری و کاکتوس تسبیحی نیز نامیده می شود، یک ساکولنت با ظاهری منحصر به فرد و ساقه هایی سیم مانند می باشد. بر روی تمام طول این ساقه ها برگ هایی به شکل نخود، مروارید و یا مهره وجود دارد. این گیاه در پنجره های نورگیر و یا سبدهای آویزان نگهداری شده و پس از مدت کوتاهی بوته ای انبوه از ساقه های نازک آویزان شده از کناره های گلدان، به وجود می آورد به طوری که یک گلدان ۲۵ سانتی متری را در عرض یک یا دو سال به طور کامل پر میکند.

سنسیو یک ساکولنت همیشه سبز با ساقه های خزنده بر روی زمین می باشد که بر روی زمین و زیر بوته های خاردار می روید. ساقه های گیاه بسیار باریک، دراز و سیم مانند می باشد. طول ساقه های گیاه به ۹۰-۶۰ سانتی متر می رسد. اگر بر روی زمین کاشت شود، به طرز نامحدوی گسترش پیدا خواهد کرد. این گیاه ریشه هایی هوایی تولید می کند که در صورت تماس با زمین به سمت پایین رشد می کنند.

برگ های کاکتوس غوره ای قطری برابر با ۸-۵ میلی متر داشته و کروی( یا تقریبا کروی ) می باشند. برگ ها تقریبا کشیده بوده و نوکی تیز دارند. برگ های گوشتالوی این گیاه سمی بوده و نباید مصرف شوند. گل های این گیاه قطری به اندازه ی ۵-۳ سانتی متر داشته و شکلی شبیه به برس دارند که از فصل بهار تا پاییز شکوفا می شوند.بساک هایی به رنگ بنفش بر روی خود دارد و این گل ها بوی مطبوعی همانند دارچین دارند.

 

 

کاکتوس غوره ای

 

گلدان کاکتوس غوره ای را هر ۳-۲ سال یکبار تعویض کنید (گلدان حتما باید دارای زهکشی برای تخلیه آب اضافی باشد)، البته باید بسیار با دقت عمل کنید چون رشته های مروارید به سادگی پاره می شود. به ظرف جدید کمی خاک مخلوط اضافه کنید تا گیاه در ارتفاع مناسب قرار گیرد این گیاه در خاک مخصوص کاکتوس به بهترین نحو رشد می کند. گلدان قدیمی گیاه را با دقت برعکس کنید و هنگام انجام این عمل حتما با دو دست خاک اطراف گیاه را فشار دهید. ریشه ی گیاه را در گلدان جدید قرار دهید، به آن خاک اضافه کرده و تمام فضاهای خالی را پر کنید و به آرامی رشته های مروارید را در اطراف گلدان طوری قرار دهید تا آویزان شوند.

در فصل رشد گیاه به صورت منظم و هر هفته گیاه را آبیاری کنید. از خشک شدن خاک و خارج شدن تمام آب از گلدان اطمینان حاصل کنید. اگر تمام برگ های گیاه ریخت، آبیاری را قطع کنید و منتظر رشد دوباره ی برگ ها شوید. در فصل زمستان کمتر آبیاری کنید. در دوران استراحت گیاه به هیچ وجه آن را در معرض رطوبت بالا قرار ندهید. امر آبیاری در مورد این گیاه دارای اهمیت بسیار زیادی است چون آبیاری و همچنین سایه ی بیش از حد باعث ایجاد ظاهر نامناسب گیاه می شود و همچنین آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی خواهد شد. سنسیو هوای گرم را نمیپسندد و هوای خنک را ترجیح می دهد.

کود NPK مخصوص کاکتوس و ساکولنت ها که درصد پتاسیوم و فسفر بالا و نیتروژن پایین داشته باشد، استفاده کنید. نیتروژن به رشد ساکولنت ها کمک نکرده و باعث نرمی بیش از حد و پر از آب شدن آن ها می شود .

گیاه را در سایه ی جزیی قرار دهید اما دقت کنید که روزی ۳-۲ ساعت نور مستقیم خورشید دریافت کند، چون نور خورشید شکوفه دهی را تحریک کرده و تولید برگ را افزایش می دهد.
قلمه زنی توسط تکه های ساقه ها به راحتی امکان پذیر است. رشته ها در از نزدیکی محل اتصال آن ها به ساقه ببرید و درون خاک تازه بگذارید تا بعد از ۶-۲ هفته ریشه بدوانند . این گیاه همانند سیب زمینی توده هایی در زیر خاک ایجاد می کند.


شش − یک =