کاکتوس بند انگشتی یا چاماسرئوس با نام علمی Echinopsis chamaecereus و نام دیگر lobivia silvestri گونه ای از کاکتوس است که ساقه های آن به نسبت ریز و اندازه ی انگشت هستند و دارای ساقه های بسیاری است و به صورت آویزان هستند. این گونه از کاکتوس بومی آرژانتین است و در بسیاری از کشورها ازجمله ایران با عنوان کاکتوس بادام زمینی نیز شناخته میشود، همچنین کاکتوس بند انگشتی نیز میگویند.
ساقه های کاکتوس چاماسرئوس ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر قد و ۱٫۲ سانتی متر قطر دارند. البته این ساقه ها بعضاً تا ۳۰ سانتی متر نیز بلند میشوند.
کاکتوس های مسن در نهایت چوبی و بدون ستون فقرات می شوند تعداد دنده ها ۸ تا ۱۰ و تعداد تیغ ها ۱۰ تا ۱۵ تا نرم و سفید با ۲ میلی متر طول هستند.
گل آن به رنگ نارنجی و قرمز با حدود ۵ سانتی متر قطر که اغلب در مقادیر زیاد از سنین پایین تولید می شوند. زمان شکوفه دهی در اواخر بهار و اوایل تابستان است.
چنانچه اندازه نور کم و زمان زیادی در سایه قرار گیرند ، قطر ساقه ها کم شده و طول ساقه ها بلندتر میگردد. آرئولها داراهی خارهای شعاعی و خارهای مرکزی سفید نقره ای و کم رنگ هستند .
کاکتوس انگشتی آفتاب دوست بوده و جایگاه آفتابی و اندکی سایه را میپسندند و نسبت به سرمای تا ۴ درجه سانتیگراد زیر صفر مقاوم میباشد.
نسبت به کاکتوس های دیگر به آب زیادتری نیاز دارند. آبیاری مناسب از بهار تا پاییز برای آنها ضروری و در فصل زمستان به آب چندانی را نیاز ندارند .
روش تکثیر این کاکتوس با کشت قلمه و بذر است ولی از راه قلمه، سریعتر تکثیر میگردد.
تکثیر از طریق قلمه بسیار راحت صورت میگیرد، به این ترتیب که ساقه ی مورد نظر را از تنه ی اصلی جدا کرده و قلمه را به مدت دو الی سه روز در جای نسبتا خنک و سایه قرار داده تا محل اتصال قلنه به تنه ی اصلی کاملا پینه ببندد (خشک شود) سپس در خاکی با زهکشی مناسب کاشته و در جایی خنک و سایه قرار داده و آبیاری را به تدریج و پس از تقریبا یک هفته باید شروع کرد، پس از آن میتوان گلدان را کم کم به محلی نور گیر و آفتابی منتقل کرد.


سه × پنج =