پاخی سرئوس مارگیناتوس

پاخی سرئوس مارگیناتوس که بیشتر به اسم پایه چرمی شناخته میشود کاکتوسی ستونی و بلند و با ابهت بدون شاخه از پایه می باشد و پایه ای بسیار مناسب برای پیوند زدن انواع کاکتوس به شمار می آید. در طبیعت ارتفاع آن به ۱۵ متر و در گلخانه یا ساختمان ارتفاع آن به ۴ متر میرسد. پاجوش ها از ریشه و به صورت مستقل به وجود می آیند. ساقه آن بین ۵ تا ۲۰ سانتی متر ضخامت داشته و به رنگ سبز تیره بوده، ۵ تا ۷ دنده و بیشتر می تواند داشته باشد. تیغ ها روی آرئول های سفید رنگ و شبیه یک خط سفید ممتد به تعداد ۵ تا ۹ تیغ شعاعی کوتاه که به رسیدن به بلوغ اندازه آنها بسیار کوتاه تر می باشد.

آبیاری مناسب  پاخی سرئوس مارگیناتوس:
در تابستان باید به طور منظم آبیاری شود و در فاصله ی بین دو آبیاری اجازه خشک شدن به خاک داده شود. همچنین کود دهی، هر دو هفته یک بار همراه با آبیاری صورت گیرد.
بهتر است زمستان کاملا خشک و بدون کود نگهداری شود. در این فصل با کمی آبیاری احتمال رشد نامناسب یا تغییر رنگ وجود دارد.

نور مناسب  پاخی سرئوس مارگیناتوس:
در تابستان نور کامل آفتاب البته به صورت فیلتر شده و در زمستان در جایی پرنور اما خنک نگهداری شود.
گل های صورتی رنگ به تعداد ۲ تا ۳ عدد در هر آرئول و با طول ۴ سانتی متر دارد. دارای میوه هایی خاردار، زرد مایل به قرمز با قطر ۴ سانتی متر که در اواخر بهار و اوایل تابستان که حاوی بذرهای سیاه رنگ و ریزی هستند به وجود می آیند.

خاک مناسب  پاخی سرئوس مارگیناتوس:
خاک باید غنی و با زه کشی خوب باشد.
با توجه به سرعت رشد تعویض گلدان آن سالیانه و در اوایل بهار انجام شود.

تکثیر کاکتوس  پاخی سرئوس مارگیناتوس:
بهترین راه تکثیر بذر می باشد همچنین از طریق برش نیز قابل تکثیر است.

نام های دیگر پاخی سرئوس مارگیناتوس  :

Cereus marginatus
Lemaireocereus marginatus
Lophocereus marginatus
Marginatocereus marginatus
Stenocereus marginatus

زیرگونه ها یا اسامی شناخته شده دیگر:

Pachycereus marginatus var. gemmatus
Cereus gemmatus

اسامی محاوره ای فارسی:

پاخی سرئوس
پاخی سرئوس چرمی
پایه چرمی
پاخی سرئوس مارگیناتوس

اسامی محاوره ای انگلیسی:

Central Mexico Organ Pipe
Mexican Fence Post Cactus
Organ Cactus


5 × چهار =