گیاه شناسی

پرسکیا

پرسکیا

پرسکیا درختچه ای است که از ابتدای رشد به صورت ستونی رشد میکند. پرسکیاها در کشورهای مکزیت و آرژانتین شمالی به جای پرچین در کشتزارها کاربرد خوبی دارند. در سال...
0
پاخی سرئوس مارگیناتوس

پاخی سرئوس مارگیناتوس

پاخی سرئوس مارگیناتوس پاخی سرئوس مارگیناتوس که بیشتر به اسم پایه چرمی شناخته میشود کاکتوسی ستونی و بلند و با ابهت بدون شاخه از پایه می باشد و پایه ای بسیار...
0
افوربیا میلی یا گل مرجان
افوربیا لاکتی

افوربیا لاکتی

 افوربیا لاکتی افوربیا لاکتی همانند سایر افوربیاها دارای شیره ی سمی است که نام علمی این کاکتوس Euphorbia lactea forma cristata variegata و از خانواده Euphorbiaceae می باشد. نام های...
2
افوربیا جاپونیکا

افوربیا جاپونیکا

افوربیا جاپونیکا افوربیا جاپونیکا که به نام افوربیا آناناسی نیز شناخته میشود بومی آفریقای جنوبی میباشد. این گیاه یکی از گونه های کوچک و کند رشد از جنس افوربیا است...
0
افوربیا تیروکالی(جون من ی برگ بده)

افوربیا تیروکالی

افوربیا تیروکالی افوربیا تیروکالی با نام علمی euphorbia tirukally که به گیاه جون من یه برگ بده مشهور است و گاهی درخت مدادی نیز گفته میشود. این گیاه به عناوین...
2
کاکتوس اچینو گروزونی

کاکتوس اچینو گروزونی

کاکتوس اچینو گروزونی کاکتوس اچینو گروزونی یا اکینو گروزونی در زبان عامیانه به نام صندلی مادرزن، بالش مادرزن شناخته می‌شود.  اندازه کوچک این کاکتوس از نظر ظاهر کاملاً با نمونه بالغ متفاوت...
0
آستروفیتوم کاپریکورن نیویوم

آستروفیتوم کاپریکورن نیویوم

آستروفیتوم کاپریکورن نیویوم با نام علمی: Astrophytum capricorne V neveum از کاپریکورنهای مشابه همانند واریته های سنیلیس (senilis) و آریوم (aureum) بزرگتر است. آستروفیتوم کاپریکورن نیویوم در طبیعت تا ارتفاع...
0
اچینو فوسالوکاکتوس مولتیکستاتوس

اچینو فوسالوکاکتوس مولتیکستاتوس

اچینو فوسالوکاکتوس مولتیکستاتوس با نام علمی: Echinofossulocactus multicostatus نامهای دیگر اچینو فوسالوکاکتوس مولتیکستاتوس: Stenocactus multicostatus Echinofossulocactus lloydii Stenocactus lloydii Echinofossulocactus zacatecasensis Stenocactus zacatecasensis Echinofossulocactus erectocentrus اچینو فوسالوکاکتوس مولتیکستاتوس یکی از...
0
بذر افوربیا اوبسا

معرفی افوربیا اوبسا

افوربیا اوبسا یک  گیاه بدون خار و یا برگ که شبیه یک توپ است، که به مرور زمان و در طی رشد از حالت کروی خارج شده و حالت استوانه ای...
0